Kategorie


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti VISLA spol. s r.o. se sídlem Mikulovická 2642, Pardubice, 53002, IČ:06245285, DIČ:CZ06245285, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 39899 u Krajského soudu v Hradci Králové spis. C39899 (dále jen „prodávající či prodejce“).Jsme registrovanými plátci DPH. Všechny ceny uváděné v našem obchodě jsou včetně DPH.

EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Každá objednávka, učiněná registrovaným zákazníkem je považována za závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím nebo jeho zástupcem. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Registrací v internetovém obchodě zákazník dává prodejci souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o něm a jeho nákupech. Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Údaje o věku zákazníka slouží pouze pro statistiku prodeje a není povinností zákazníka je vyplňovat. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na zálohovaném serveru. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

ZÁRUKA A REKLAMACE PRO SPOTŘEBITELE (dále jen spotřebitel)

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Reklamační řád se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je uvedena záruční doba delší. Toto se nevztahuje na zboží se sníženou životností jako jsou například akumulátory. Na zboží je zajištěn záruční a pozáruční servis. Pokud se u zboží vyskytne závada v době záruky, obracejte se přímo na nás. V případě pozáruční opravy můžete využít i jiné oprávce. Jejich seznam Vám na vyžádání zašleme.  Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se zákazníkem

V případě nákupu na společnost, živnost či jiné IČ (dále jen podnikatel), se obchodní podmínky řídí platnými zákonnými obchodními podmínkami.

Záruka na akumulátory: Na akumulátory je standardní záruka 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Kapacita je omezena životností akumulátorů, která je stanovena takto:

      NiCd  -   6 měsíců     
      NiMH  -  6 měsíců
      Li-Ion   - 9 měsíců
      Li-pol   - 9 měsíců

ZÁVADY VZNIKLÉ PŘI PŘEPRAVĚ

Vzhledem k nárůstu objemu zásilek odesílaných zákazníkům prostřednictvím přepravních společností si dovolujeme vysvětlit postup při řešení reklamací při doručení zásilky, která je neúplná či poškozená. Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče nebo jiné osoby která předává zásilku prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek. V případě porušení je třeba tuto skutečnost řešit s přepravcem ihned na místě. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Kopii prosím zašlete na adresu naší firmy. Jinou možností je vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět naší společnosti s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce. Mějte na paměti, že poškozenou, nebo neúplnou zásilku nejste povinni převzít. Nebude-li rozdíl zaznamenán na dodacích listech má se za to, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno v souladu s dodacím listem. Nedodržením výše popsaného postupu reklamačního řízení dodané zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace ze strany přepravní společnosti.

Kupující přebírá zboží na základě podpisu na přepravním listu případně faktuře nebo dodacím listu. Podpisem kupující stvrzuje převzetí dodávky dle množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad, nebo poškození přepravního obalu a současně souhlasí, že vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny. Překontrolujte i neporušenost záručního štítku. Při pozdější reklamaci, nebude záruka uznána, pokud bude tento štítek poškozen.

Množstevní a zjevné vady musí kupující reklamovat při převzetí zboží, nebo ihned po jeho rozbalení a dokladovat zápisem buď u přepravce, nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. V případě rozbalení zásilky až doma, je dobré pořídit fotodokumentaci ihned po rozbalení a zaslat na elektronickou adresu obchod@shop3000.cz. Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned při jejich zjištění.

K reklamaci je dobré v rámci zrychlení reklamace spolu se zbožím předložit fakturu, nebo doklad o zaplacení nebo dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemný popis reklamované závady.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání nebo uskladnění produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací zákazníka. Na vady tohoto původu se nevztahuje možnost vrácení peněz ani poskytnutá záruka.

NEUZNÁNÍ ZÁRUKY

V případě že zboží vykazuje známky neodborné montáže. (mechanicky poškozené kryty nebo kabely). Proto doporučujeme veškeré montáže například radiostanic nebo antén přenechat odborné firmě. Škody způsobené neodbornou montáží nebudou uznány jako reklamace. Pokud je zřejmé, že se zbožím bylo neodborně manipulováno (porušená záruční plomba, nebo zjevně viditelné mechanické opotřebení šroubů na krytu zboží). V případě že došlo k poškození při přepólování +/- napájecího napětí, nebo připojení na jiné napětí než na jaké je zboží schváleno. V případě mechanického poškození (známka pádu, nárazu, úderu…) a pokud zboží nese  známky používání  v prostředí jiném než uvádí prodejce jako stupeň krytí IP (voda, vlhkost, prach, mechanická odolnost.).
V případě poškození koncového vysílacího stupně nebude záruka uznána z důvodu, že k poškození dochází zapojením radiostanice a následným vysíláním do špatně naladěné, nebo vadné antény, nebo při poškozeném kabelu či zkratovaném či přerušeném konektoru. Z tohoto důvodu výrobci neposkytují záruku na koncové stupně. Proto si  před zapojením nechte překontrolovat PSW antény na kmitočtu, na kterém budete zesilovač či radiostanici používat. Toto se nevztahuje na radiostanice s neoddělitelnou anténou (PMR).

ODSTOUPENÍ OD SMLOVY A VRÁCENÍ PENĚZ PRO SPOTŘEBITELE

Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené a dodané na dobírku předem prohlédnout, nebo se můžete zmýlit a převzít tak zboží, které skutečně naprosto nevyužijete. A tak pokud zjistíte bezprostředně po převzetí zboží, že vám z nějakého důvodu zboží nevyhovuje, máte možnost ho po splnění níže uvedených podmínek a podmínek v reklamačním řádu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to nejpozději do 14 dní po převzetí zboží. Toto musí sdělit prodejci buď písemnou formou, nebo pomocí emailu na adresu obchod@shop3000.cz. Spotřebitel musí zboží odeslat zpět na adresu provozovny nejpozději do 14 dní ode dne, kdy informoval prodejce o odstoupení od smlouvy. Toto je nutné doložit kopií dokladu o odeslání zboží zpět na adresu provozovny.

Prodejce vrátí peníze za zboží na účet zákazníka po obdržení zboží v termínu 14 dní od odstoupení od smlouvy. Po tomto termínu neprodleně po obdržení vráceného zboží odeslaného v termínu 14 dní po odstoupení od smlouvy. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud nebude zboží vráceno, nebo budou chybět doklady nutné pro vypořádání odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodejce vyčkat s vrácením peněz do doby, než kupující doloží všechny náležitosti. (viz níže) Prodejce vrátí spotřebiteli částku za vrácené zboží včetně částky za přepravu zboží a to ve výši nejnižší dopravy, kterou prodejce nabízí (náklady na přepravu službou „Zásilkovna“ 50,-Kč). V případě že zákazník požaduje vrácení zboží, které bylo zasláno společně s dalším zbožím, prodejce nevrací zpět peníze za přepravu zboží.  V případě poškození či opotřebení zboží, může prodávající odečíst z ceny zákazníkovi úměrnou částku vynaloženou na opravu, či poskytnutou slevu při dalším prodeji tohoto zboží.
Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy.docx

PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ

Spotřebitel informuje prodávajícího v termínu 14 dní o odstoupení od smlouvy. Dále spotřebitel odešle zboží v termínu 14 dní od odstoupení od smlouvy na adresu provozovny (viz níže), nebo zboží jiným způsobem na tuto adresu doručí. V případě delšího termínu odstoupení od smlouvy než je 14 dní od data prodeje, který je uvedený prodejním na dokladu, musí zákazník doložit i doklad s datem převzetí zboží od přepravce aby bylo zřejmé, kdy zboží převzal a tím dodržel zákonnou dobu 14 dní. V případě delšího dodání zboží zpět na provozovnu než 14 dní od odstoupení od smlouvy, musí zákazník doložit splnění zákonné doby i doklad s datem o jeho odeslání.


Adresa pro zpětné zaslání zboží (ADRESA PROVOZOVNY):

VISLA spol. s r.o.

Mikulovická 2642, 

530 02  Pardubice

Adresa pro elektronickou komunikaci:  obchod@shop3000.cz

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez náhrady škody. K tomuto zrušení může dojít například při ukončení výroby, změně specifikace, nebo ceny objednaného zboží. Ke zrušení před uskutečněním prodeje může dojít i při chybném nastavení prodejní ceny, popisu, nebo zobrazení objednaného zboží. O tomto je povinen prodejce kupujícího informovat. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním zboží od prodávajícího.

SERVIS

Na mimozáruční opravu přijímáme pouze zboží v kompletním stavu a s popisem závady. V případě, že se závada neprojeví a zboží bude po přeměření všech technických parametrů shledáno jako funkční a bez závad, účtujeme částku 150,- Kč za přeměření, plus náklady na dopravu zpět k zákazníkovi (dobírkovné 130,- Kč). Opravy účtujeme dle předem dohodnuté ceny se zákazníkem při převzetí zboží, nebo po identifikaci závady a stanovení nákladů na opravu (po zjištění rozsahu závady). Následná částka bude zákazníkovi odeslána k odsouhlasení. Pokud nebudou náklady zákazníkem odsouhlaseny a zboží bude neopravené zasláno zpět, účtujeme částku 150,- Kč za přeměření a identifikaci závady, plus náklady na dopravu zpět k zákazníkovi (dobírkovné 130,- Kč). 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou podle zákona č. 127/2005 Sb. a 101/2000 Sb. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi a se zpracováním těchto svých osobních údajů jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo, a to za účelem dodání zboží či případné řešení objednávky se zákazníkem. Dále souhlasí, že tyto informace budou poskytnuty i přepravní společnosti, kterou si zákazník zvolil při uzavření obchodu. Prodejce dále neodpovídá za nakládání s osobními údaji u těchto společností. V případě že zákazník požádá písemně na adresu obchod@shop3000.cz o odstranění svých osobních údajů z této databáze, je prodejce povinen tak neprodleně po vyřízení obchodu učinit a bude následně zákazníka o tomto informovat.  

COOKIES

Internetové stránky www.shop3000.cz používají soubory cookies především pro správné zobrazování stránek ve vašem prohlížeči a pro statistiku návštěvnosti. Pokud používáte zapnuté cookies ve vašem prohlížeči, dáváte tímto souhlas k jejich používání. V opačném případě si prosím vypněte tuto funkci ve vašem prohlížeči nebo opusťte tyto stránky. V případě vypnutí této funkce však nezaručujeme správné fungování těchto stránek.