Dosah radiostanice (vysílačky) v systému GDR

Komunikační systém GDR (Global Digital Radio) umožňuje provozovat radiovou síť v systému WiFi, GSM nebo LTE. Dosah radiostanic GDR je srovnatelný s mobilním telefonem.

Vysílačky v systému GDR fungují stejným způsobem jako klasické analogové nebo digitální radiostanice. Jedním stiskem tlačítka PTT lze naráz komunikovat se všemi účastníky sítě, skupiny, nebo jen s jednotlivcem. Pro přenos hlasu a dalších informací využívají globální sítě různých poskytovatelů služeb v oblasti WiFi, GSM, GPRS nebo LTE sítí.

Dosah: Dosah je limitován pouze SIM kartou a nastavením u operátora. Standardně se dovoláte po celém území ČR. V případě že máte povolený datový roaming, může být bezproblémový dosah po celém území EU.

Pokrytí: Území České republiky je v současné době pokryté na 98% signálem GSM s možností datového přenosu. Obecně platí, že kde se dovoláte telefonem, tam bude fungovat i radiová síť GDR.

Ceny: Provoz takovéto sítě je cenově srovnatelný se standardními radiostanicemi. Přístroje, které umí komunikovat v systému GDR se prodávají již od 4500,- Kč. Datová karta s dostačujícím limitem 500Mb se standardně prodává za 200,- Kč měsíčně. Můžete rovněž využít i standardní SIM kartu s paušálem. Přístroj lze v nutném případě používat i jako mobilní telefon. Výhodou aplikace Zello je ta, že se dá nainstalovat do mobilního telefonu. Ten pak může fungovat v síti i jako vysílačka.

Aplikace: Pro malé firmy nebo fyzické osoby dostačuje aplikace Zello, kterou si můžete zdarma stáhnout na Obchod Play pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Složitější radiové sítě, které využívají jak skupinovou, tak i privátní komunikaci, nebo dispečerské pracoviště s možností nahrávání a sledování polohy jednotlivých radiostanic vyžadují vlastní aplikaci. Pro podrobnější informace o takovémto systému nás kontaktujte na telefonu 602 448 603, nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese rscom@rscom.cz


  
Dosah radiostanice (vysílačky) v analogovém nebo digitálním systému DMR/DPMR

Jednou z nejčastějších otázek při výběru radiostanice je její dosah. Bohužel přesný údaj o dosahu nelze zodpovědně říci jelikož závisí na několika faktorech. Jedním z hlavních je terén. Na otevřeném prostoru při komunikaci z kopce na kopec, můžete udělat spojení s ruční radiostanicí klidně i 20 km a v opačném případě v husté zástavbě nebo členitém terénu se dovoláte někdy jen na vzdálenost 500 metrů.  Někdy je tento údaj o dosahu uváděn na obalech radiostanic (většinou PMR), což z našeho pohledu je pouhé klamání zákazníka a uvádí pouze dosah v ideálních podmínkách, které zřejmě nikdy nedocílíte. Vliv na celkový dosah má i okolní rušení. Toto bohužel ale ovlivnit nelze jinak než výběrem kvalitní radiostanice kde je dobře „udělaný“ přijímač.

 Vlastnosti které mají vliv na dosah

  Maximální dosah lze docílit několika způsoby. Jako první je výběr kmitočtového pásma. Obecně platí, že nízké kmitočty se dobře šíří na velké vzdálenosti v otevřeném prostoru a na rovině, ale špatně v husté zástavbě, nebo železobetonových konstrukcích. Čím vyšší je tedy kmitočet (MHz), tím se lépe odráží a proniká do různých zákoutí budov, ale na otevřeném prostoru má zase nižší dosah. Pro správnou volbu kmitočtového pásma a docílení maximálního dosahu je tedy potřeba nejprve znát terén a ve kterém se budete s radiostanicí pohybovat.

  Druhý faktor je vysílací výkon. Některé radiostanice mají z důvodu povolení provozu omezený výkon. Například radiostanice CB (27 MHz) mají povolené vysílat výkonem maximálně 4W a ruční radiostanice PMR (446 MHz) mají povolený maximální výkon pouze 0,5W. Nejvyšší výkon, který lze docílit na ručních radiostanicích je 5W a ty naleznete v kategorii profesionální radiostanice. Vozidlové radiostanice v pásmu CB jsou rovněž omezeny výkonem 4W. U profesionálních vozidlových radiostanic závisí výkon na povolení Českého telekomunikačního úřadu. Některé pak zvládnou i 60W.

 Třetí parametr, který má vliv na dosah radiostanice je přijímač, jeho citlivost a selektivita. Zde lze jen obecně říci, že cena radiostanice může mít přímou úměru ke kvalitě zpracování přijímače a jeho citlivosti. Je to stejné, jako výběr mezi přijímači VKV rozhlasového vysílání. S kvalitním přijímačem máte šanci poslouchat vzdálenější rozhlasové vysílače v lepší kvalitě, ale tento přístroj je i dražší.

   Další faktor, který je možná nejdůležitější u vozidlových a pevných radiostanic je anténa. Anténa a její kvalita včetně svodu má větší vliv na dosah než kvalita radiostanice. Proto investice do dobrého anténního systému se vždy vyplatí.

   Druh modulace. V současné době začíná být stále více oblíbenější digitální modulace. Je obecně známo, že data (nuly a jedničky) se šíří daleko lépe a jsou méně náchylné na rušení. Díky tomu mají digitální radiostanice o málo vyšší dosah oproti analogovým radiostanicím s FM modulací. Navíc je kvalita komunikace stále stejná bez ohledu na vzdálenost.

Pomocí převaděče lze zvětšit dosah radiostanic v dané lokalitě. Pokud takovýto převaděč umístíte do středu lokality na nejvyšší místo. Dokáže spolehlivě, bez jakékoliv obsluhy přenášet signál z jedné radiostanice na ostatní a tím až několikanásobně zvětšit dosah komunikace.


Kategorie

Slevy