OBCHODNÍ PODMÍNKY


Jsme registrovanými plátci DPH. Všechny ceny uváděné v našem obchodě jsou včetně DPH. Ke každému nákupu obdrží zákazník platný daňový doklad s možností odpočtu DPH.
DIČ: CZ27534782


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Každá objednávka, učiněná registrovaným zákazníkem je považována za závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím nebo jeho zástupcem. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Registrací v internetovém obchodě zákazník dává prodejci souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o něm a jeho nákupech. Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Údaje o věku zákazníka slouží pouze pro statistiku prodeje a není povinností zákazníka je vyplňovat. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na zálohovaném serveru. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY
Veškeré podmínky o přepravě naleznete v sekci "Dodací podmínky"

SERVIS
Na mimozáruční opravu přijímáme pouze zboží v kompletním stavu a s popisem závady. V případě, že se závada neprojeví a zboží bude po přeměření všech technických parametrů shledáno jako funkční a bez závad, účtujeme částku 150,- Kč za přeměření, plus náklady na dopravu zpět k zákazníkovi (dobírkovné 130,- Kč). Mimozáruční opravy účtujeme dle předem dohodnuté ceny se zákazníkem při převzetí zboží, nebo po identifikaci závady a stanovení nákladů na opravu (po zjištění rozsahu závady). Následná částka bude zákazníkovi odeslána k odsouhlasení. Pokud nebudou náklady zákazníkem odsouhlaseny a zboží bude neopravené zasláno zpět, účtujeme částku 150,- Kč za přeměření a identifikaci závady, plus náklady na dopravu zpět k zákazníkovi (dobírkovné 130,- Kč).

ZÁRUKA A REKLAMACE
Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je uvedena záruční doba delší. Toto se nevztahuje na akumulátory, na které je záruka kapacity snížena na garantovanou dobu životnosti (6 - 9 měsíců). Na veškeré zboží je zajištěn záruční a pozáruční servis. Pokud se u zboží vyskytne závada v době záruky, obracejte se přímo na nás. V případě pozáruční opravy můžete využít i jiné oprávce. Jejich seznam Vám na vyžádání zašleme.
Kupující přebírá zboží na základě podpisu, včetně uvedení čitelného jména a příjmení na přepravním listu případně faktuře nebo dodacím listu. Podpisem kupující stvrzuje převzetí dodávky dle množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození a současně souhlasí, že vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny. Překontrolujte i neporušenost záručního štítku. Při pozdější reklamaci, nebude záruka uznána, pokud bude tento štítek poškozen.
Množstevní a zjevné vady musí kupující reklamovat při převzetí zboží, nebo ihned po jeho rozbalení a dokladovat zápisem buď u přepravce, nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. V případě rozbalení zásilky až doma, je dobré pořídit fotodokumentaci ihned po rozbalení a zaslat na elektronickou adresu obchod@rscom.cz. Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned při jejich zjištění.
K reklamaci je nutné ve všech případech spolu se zbožím předložit fakturu, nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemný popis reklamované závady.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání nebo uskladnění produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje možnost vrácení peněz ani poskytnutá záruka.
Vzhledem k nárůstu objemu zásilek odesílaných zákazníkům prostřednictvím přepravních společností si dovolujeme vysvětlit postup při řešení reklamací při doručení zásilky, která je neúplná či poškozená. Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče nebo jiné osoby která předává zásilku prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek. V případě porušení je třeba tuto skutečnost řešit s přepravcem ihned na místě. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Kopii prosím zašlete na adresu naší firmy. Jinou možností je vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět naší společnosti s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce. Mějte na paměti, že poškozenou, nebo neúplnou zásilku nejste povinni převzít. Nebude-li rozdíl zaznamenán na dodacích listech má se za to, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno v souladu s dodacím listem. Nedodržením výše popsaného postupu reklamačního řízení dodané zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace ze strany přepravní společnosti.

Záruka na akumulátory:
Na akumulátory je standardní záruka 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Kapacita je omezena životností akumulátorů, která je stanovena takto:

NiCd   - 6 měsíců
NiMH  - 6 měsíců
Li-Ion - 9 měsíců
Li-pol  - 9 měsíců

NEUZNÁNÍ ZÁRUKY
V případě že zboží vykazuje známky neodborné montáže. (mechanicky poškozené kryty nebo kabely). Proto doporučujeme veškeré montáže například radiostanic nebo antén přenechat odborné firmě. Škody způsobené neodbornou montáží nebudou uznány jako reklamace.
Pokud je zřejmé, že se zbožím bylo neodborně manipulováno (porušená záruční plomba, nebo zjevně viditelné mechanické opotřebení šroubů na krytu zboží)
V případě že došlo k poškození při přepólování +/- napájecího napětí, nebo připojení na jiné napětí než na jaké je zboží schváleno.
V případě mechanického poškození (známka pádu, nárazu, úderu…)
V případě známky používání zboží v prostředí jiném než uvádí prodejce jako stupeň krytí IP (voda, vlhkost, prach, mechanická odolnost.)
V případě poškození koncového stupně VF vysílače.

Záruka na koncový stupeň radiostanice. V případě poškození koncového stupně nebude záruka uznána. K poškození dochází zapojením radiostanice na špatně naladěnou, nebo vadnou anténu. Před zapojením si proto nechte překontrolovat PSW na anténě. Toto se nevztahuje na radiostanice s neoddělitelnou anténou (PMR).

ODSTOUPENÍ OD SMLOVY A VRÁCENÍ PENĚZ
Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené a dodané na dobírku předem prohlédnout, nebo se můžete zmýlit a převzít tak zboží, které skutečně naprosto nevyužijete. A tak pokud zjistíte bezprostředně po převzetí zboží, že vám z nějakého důvodu zboží nevyhovuje, máte možnost ho po splnění níže uvedených podmínek a podmínek v reklamačním řádu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze.

Kupující (dále jen zákazník) má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to nejpozději do 14 dní po převzetí zboží. Toto musí sdělit zákazník prodejci buď písemnou formou, nebo pomocí emailu na adresu obchod@rscom.cz. Zákazník musí zboží odeslat zpět na adresu provozovny nejpozději do 14 dní ode dne, kdy informoval prodejce o odstoupení od smlouvy. Toto je nutné doložit kopií dokladu o odeslání zboží zpět na adresu provozovny.
Prodejce vrátí peníze za zboží na účet zákazníka po obdržení zboží v termínu 14 dní od odstoupení od smlouvy. Po tomto termínu neprodleně po obdržení vráceného zboží odeslaného v termínu 14 dní po odstoupení od smlouvy.
Pokud nebude zboží kompletní, nebo budou chybět doklady nutné pro vypořádání odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodejce vyčkat s vrácením peněz do doby, než kupující doloží všechny náležitosti. (viz níže)
Prodávající vrátí zákazníkovi celou částku za vrácené zboží včetně částky za přepravu zboží ve výši 50,- Kč (náklady na přepravu službou Zásilkovna). V případě že zákazník požaduje vrácení zboží, které bylo zasláno společně s dalším zbožím, prodejce nevrací zpět peníze za přepravu zboží.

Podmínkou vrácení peněz je:
Kupující informuje prodávajícího v termínu 14 dní o odstoupení od smlouvy
Kupující odešle kompletní zboží v termínu 14 dní od odstoupení od smlouvy na adresu provozovny (viz níže), nebo zboží jiným způsobem na tuto adresu doručí.
V případě poškození či opotřebení zboží, může prodávající odečíst z ceny zákazníkovi úměrnou částku vynaloženou na opravu, či poskytnutou slevu při dalším prodeji tohoto zboží.
Kupující musí doložit doklad o koupi zboží.
V případě delšího termínu odstoupení od smlouvy než je 14 dní od data prodeje, musí zákazník doložit i doklad s datem převzetí zboží od přepravce.
V případě delšího dodání zboží zpět na provozovnu než 14 dní od odstoupení od smlouvy, musí zákazník doložit i doklad s datem o jeho odeslání.

Adresa pro zpětné zaslání zboží (ADRESA PROVOZOVNY):
RScom- CZ s.r.o.
Mikulovická 2642,
530 02 Pardubice
Adresa pro elektronickou komunikaci: obchod@rscom.cz

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez náhrady škody. K tomuto zrušení může dojít například při ukončení výroby, změně specifikace, nebo ceny objednaného zboží. Ke zrušení před uskutečněním prodeje může dojít i při chybném nastavení prodejní ceny, popisu, nebo zobrazení objednaného zboží. O tomto je povinen prodejce kupujícího informovat. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním zboží od prodávajícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou podle zákona č. 127/2005 Sb. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Cookies - internetové stránky Shop3000 používají soubory cookies především pro správné zobrazování stránek ve vašem prohlížeči a pro statistiku návštěvnosti. Pokud používáte zapnuté cookies ve vašem prohlížeči, dáváte tímto souhlas k jejich používání. V opačném případě si prosím vypněte tuto funkci ve vašem prohlížeči nebo opusťte naše stránky www.shop3000.cz. V případě vypnutí této funkce však nezaručujeme správné fungování našich stránek.

Naše společnost prohlašuje, že neposkytuje a nebude poskytovat získané informace nikomu jinému. Výjimku tvoří pouze přepravní společnosti, kterým jsou poskytnuty jen nejnutnější informace sloužící pro doručení vaší zásilky.

Kategorie

Nákup po telefonu v době od 08:30 - 16:30

Slevy